Pressmeddelande

Publicerad 22 november 2015 08:22

Pressmeddelande

Med tanke på all uppståndelse och negativ publicitet det senaste dygnet kring vår spelare Thierry Zahui vill KSF Prespa Birlik med detta pressmeddelande komma med en del klargöranden. Klubben vill samtidigt dementera de uppgifter som Sydsvenskan publicerat.

KSF Prespa Birlik var igår i kontakt med SvFF och diskuterade frågan och vi välkomnar en eventuell utredning ihop med dem då vi anser att vi inte gjort något fel och inte har något att dölja. Vi agerar helt enligt svensk lagstiftning och de riktlinjer och normer som gäller beträffande Migrationsverkets minimilön om 14 300 kr per månad.

Thierry Zahui har erhållit en månadslön om 14 300 kr brutto vilket motsvarar 10 010 kr netto. Efter betald hyra, el, värme och busskort så återstår 4 000 kr.

Vi betalar avtalad och lagstadgad lön till spelaren. Av förklarliga skäl är lönen anpassad efter vad Riksidrottsförbundet och Migrationsverket anser krävs för att försörja en person. Om spelaren har familj eller skickar pengar till andra personer i sitt hemland kan vi tyvärr inte ta hänsyn till, på samma sätt som andra människor i andra anställningar inte skulle få högre lön av dessa skäl. Vad spelaren gör med sina pengar är alltså utanför vår kontroll. Sett till att spelarna endast tränar 3 pass per vecka á vardera 2,5 h per pass och sedan har en match per vecka under tävlingssäsong, totalt ca 10 h per vecka inklusive tid för omklädnad mm, borde denna lön också vara skälig.

Vi har betalat alla skatter och sociala avgifter avseende 14 300 kr per månad för Thierry Zahui och övriga spelare. Detta har Sydsvenskan fått ta del av, men det har man valt att inte publicera.

Samtliga spelare i Prespa Birlik har endast ett fotbollskontrakt. Det finns inget “hemligt” kontrakt, utan detta är en bilaga till själva avtalet mellan spelaren och klubben som är till för att förklara hur mycket pengar som blir över efter skatter och hyra. Bilagan tillkom för övrigt efter spelarens egen önskan och ändrar inte på själva avtalet. Klubben har hela tiden efterlevt de 14 300 kr per månad.

Vi har lönespecifikationer avseende samtliga månadsutbetalningar. Spelare som inte haft arbetstillstånd i mer än ett år får inte lov att öppna ett konto i svenska banker, därför får de pengarna i handen. Thierry har levt i Sverige i tre år och har rätt till att öppna ett bankkonto, men det uppgav han till oss 1 oktober 2015.

Thierry har alltså bott i Sverige i tre år och det ligger i varje enskild, individs ansvar att ta reda på sina rättigheter i det land man bor i. Vi gör alltid vårt bästa för att hjälpa våra spelare men det måste också finnas en gräns för var vårt ansvar slutar. Vi är en liten fotbollsklubb med huvudsakligen ideellt arbetande föreningsledare och har tyvärr inte möjlighet att informera om allt som gäller en invånare i Sverige. Thierry fick för övrigt sitt första barn när han spelade för en annan svensk klubb och borde sedan dess känna till rutinerna kring föräldrapenning, mödravård och barnbidrag.

Vi vill ogärna ha någon pajkastning i media men vill ändå nämna att Thierry Zahui under sina åtta månader hos oss har brutit sitt avtal vid flera tillfällen bland annat genom att ha tränat med andra fotbollsklubbar i hemlighet och utan vår tillåtelse. Han har även varit frånvarande från våra träningar under flera veckor utan giltiga skäl.

KSF Prespa Birlik