PB och Grimberg/Larsson går skilda vägar

Publicerad 7 december 2015 09:09

Anders Grimberg och Ulf Larsson skulle påbörja sina anställningar som tränare och ass. tränare den 1:a januari 2016. 

Efter den senaste tidens rubriker har Anders och Ulf uttryckt sin oro över möjligheterna att kunna sköta sina åtagande på ett för dem tillfredsställande sätt. För att kunna gå vidare har Prespa Birlik, Anders och Ulf gemensamt tagit beslutet att avbryta avtalet mellan parterna i förtid. 

Alla parter kan nu i lugn och ro fokusera inför säsongen 2016.

Prespa Birlik har den största respekt för Anders och Ulf personligen men även för den öppenhet och ärlighet som funnits mellan parterna i den uppkomna situationen. Vi önskar dem all lycka med vad de än företar sig framöver och de är mer än välkomna tillbaka om våra vägar skulle korsas igen.

Prespa Birlik kommer inom det närmaste att presentera en ny tränare inför 2016.

Vår marknadsansvarig Barbro Bengtsson har valt att ta en ”timeout” i väntan på SvFF:s besked. Vi vill vara tydliga med att Barbro inte avslutat sitt avtal med Prespa Birlik som det spekulerats om i media. Barbro och Prespa Birlik har gemensamt tagit ett beslut om en paus då uppmärksamheten gjort Barbros jobb svårare att genomföra.