Inga åtgärder mot KSF Prespa Birlik

Publicerad 16 december 2015 11:35

Under förmiddagen så släppte SvFF följande pressmeddelande:

"Med anledning av uppgifter i media om påstådda oegentligheter har SvFF genomfört en utredning kring föreningen KSF Prespa Birlik, Malmö. SvFF gör bedömningen att det inte finns underlag för att gå vidare med disciplinära åtgärder.

Skulle det, till exempel under Skatteverkets pågående utredning, framkomma nya uppgifter kan detta ställningstagande komma att omprövas. Av respekt och hänsyn för föreningen och de enskilda spelarna vill SvFF inte lämna några ytterligare detaljer kring utredningen."