KSF Prespa Birlik rentvådd från anklagelser

Publicerad 3 mars 2016 12:57

Prespa Birlik fick under november och december 2015 massiv kritik i en omfattande artikelserie där anklagelser riktades mot föreningens hantering av löner för vissa spelare och påståenden om dubbla kontrakt framfördes.

Med anledning av anklagelserna i artikelsserien inledde Svenska Fotbollförbundet och skatteverket två olika granskningar av föreningen. SvFF:s granskning avsåg främst påståendet om dubbla kontrakt och skatteverkets granskning avsåg bl.a. föreningens redovisning av skatt.

Den 16 december 2015 meddelade Svenska Fotbollförbundet att man inte tänkte vidta
några åtgärder. I beslutet skrev SvFF:

"Med anledning av uppgifter i media om påstådda oegentligheter har SvFF genomfört en utredning kring föreningen KSF Prespa Birlik, Malmö. SvFF gör bedömningen att det inte finns underlag för att gå vidare med disciplinära åtgärder".

"Skulle det, till exempel under Skatteverkets pågående utredning, framkomma nya uppgifter kan detta ställningstagande komma att omprövas. Av respekt och hänsyn för föreningen och de enskilda spelarna vill SvFF inte lämna några ytterligare detaljer kring utredningen".

Nu har även skattemyndigheten slutfört sin utredning. I utredningen lämnas inga anmärkningar på Prespa Birliks löneutbetalningar till spelarna eller på föreningens skattebetalningar under 2015. Föreningen har alltså helt korrekt betalat skatt och avgifter för lönerna till spelarna. Inte heller Skatteverket vidtar några åtgärder med anledning av de anklagelser som framförts i artikelserien.

Det är alltså nu konstaterat att KSF Prespa Birlik inte har betalat ut några svarta löner eller gjort några misstag under 2015 avseende dessa spelare och inga sportsliga åtgärder kommer att vidtas mot klubben.

/KSF Prespa Birlik