Kallelse till årsmöte 2017

Publicerad 9 mars 2017 11:07

KSF Prespa Birlik håller ordinarie årsmöte i klubblokalen söndagen den 19 mars 2017 klockan 16.00.

Förslag avsett att behandlas på årsmötet skall vara föreningen tillhanda senast den 15 mars 2017. 

Årsredovisning för 2016 med tillhörande handlingar kommer att finnas tillgängliga i klubblokalen.

Handlingarna kommer också, i begränsat antal, att finnas tillgängliga vid årsmötet.

Alla medlemmar är välkomna men det är bara medlemmar för 2016 som har rätten att rösta på mötet.

Varmt välkomna!

STYRELSEN