Nätverket Prespa Birlik

Nätverket Prespa Birlik består idag av våra Huvud-, Guld-, Silver-, samt Nätverkspartners och är idag ett av Malmö-regionens snabbast växande och spännande affärsnätverk. Nätverket Prespa Birlik håller regelbundna träffar med syftet att skapa värde för våra partners genom möjligheter till affärer.

År 2016 bestod Nätverket Prespa Birlik av drygt 60 engagerade företag. Målsättningen för 2017 är att engagera än fler företag och då ytterligare stärka nätverket samt möjliggöra möjligheter till ännu mer affärer.

Nätverket Prespa Birlik
* 5 nätverksträffar per år. Oftast i samband med lunch eller frukost
* Inspirerande gästföreläsare på träffar under året
* Mingelstund med företagspresentation på varje träff
* Konferensresa med Nätverket i oktober 2017. Mer info här
* Årskort till KFS Prespa Birlik hemmamatcher ingår
* Länkad logga på hemsida ingår
* Ett företag ges möjlighet att på var träff presentera sin verksamhet, ca 10 minuters presentation
* Varje medlem av nätverket får bjuda in möjligt, blivande medlem till träff
* Ingen branschexklusivitet

Mer Information om Nätverket Prespa Birlik
Kontakt: Stefan Karlsson Telefon 0733-56 64 99 Mail: marknad@prespabirlik.se
 

Medlemmar