Prespa Birlik
KSF Prespa Birlik årsmöte arrangeras Söndagen den 6 februari klockan 13:00.
Mötet kommer att genomföras i föreningslokalen på Ystadvägen 48, vån 4. 
Du kan anmäla ditt deltagande till info@prespabirlik.se 
Du hittar mötets agenda och handlingar i föreningslokalen (Anslagstavla).
Propositioner till årsmötet:
Revidering av stadgar
Prespa Birlik
January 14, 2022