Prespa Birlik

Prespa Birlik vill med en stor glädje presentera Brion Skåne AB som en ny samarbetspartners.
Brion verksammar inom allt från projektering till färdigställande av små såväl som stora entreprenader inom rör och ventilation.

BJÖRN PETERS, SPORTRÅDET PRESPA BIRLIK

– Klubben har börjat fokusera och arbeta med flera sociala projekt. Först ut är ”Akea Kampen”.  Vi tittar redan nu på fler projekt som vi hoppas kunna presentera inom kort. På ett möte tillsammans med Brion Skånes VD Jonas Andersson, presenterade vi klubbens värderingar och framtida sociala projekt. Detta går hand i hand med Brions värderingar och snabbt kunde parterna komma överens om ett samarbete.

-Utöver satsningen på att bygga upp en ungdomsverksamhet, har klubben väldigt många unga spelare i representationslaget. Tillsammans med Brion hoppas vi kunna få ungdomar att bli intresserade av att arbete inom installationsbranschen

JONAS ANDERSSON, VD BRION SKÅNE

Vi installerar framtiden, ungdomarna är våra framtida kunder och några är förhoppningsvis våra framtida medarbetare inom installationsområdena rör, ventilation, kyla och solenergi.

Varmt välkomna till Prespa Birlik!

Prespa Birlik
August 13, 2022