Division 2 Södra Götaland 2021

August 29 2021, 15:00

IFK Karlshamn 0-0 KSF Prespa Birlik