Prespa Birlik

KSF Prespa Birlik är en kultur & sport förening som grundades 1973 i Malmö. Klubben har genom de senaste decenniet nått stora, sportsliga framgångar inom svensk fotboll. År 2010 spelade man i division 5 och 2015 passerade man en ny milstolpe, då seniorlaget lyckades att avancera till division 1. 

Klubben har som mål att varje år lyfta fram minst 2-3 spelare till representationslaget. I de yngre åldersgrupperna står den individuella utvecklingen och glädjen till fotbollen i centrum med målsättning att fostra nya potentiella A-lagsspelare.

Föreningen ser mångfald som en styrka och har alltid spelat en viktig roll för att inkludera människor från olika kulturer, eller med olika förutsättningar, och skapa gemensamma värderingar som idrottsrörelsen står för. Vi tror att den rollen kommer bli ännu viktigare i framtiden. Vi vill att alla som vill ska ges möjlighet att spela fotboll och vara delaktiga i vår förening så mycket och så länge som möjligt. Utöver den organiserade fotbollsverksamheten har Prespa Birlik lagt fokus på att skapa nya mötesplatser och en trygg miljö som innebär att skapa ett gemenskap där etnicitet, bakgrund, religion och könstillhörighet inte har någon betydelse. Det blir således ett arbete som innefattar att arbeta med värdegrunds frågor, att bryta normer och att öka acceptans och förståelse. Bland annat har Prespa Birlik startat upp samhällsprojekt som till exempel, spontanfotboll och integrationsprojekt för att utveckla kunskap om hur vi bättre tar emot nyanlända i kommunen och föreningslivet på ett så bra sätt som möjligt.

Prespa Birlik har en grundvärdering som säger att unga Malmöbor ska få chansen att sysselsätta sig med sin passion oavsett förutsättningar. Vi vill erbjuda ungdomar i resurssvaga områden en meningsfull fritid.

Många unga har en besvärlig resa från ungdomstiden till studier in i vuxenlivet och in på arbetsmarknaden. Kostnaderna för de som inte lyckas är oerhört höga mänskligt, socialt och ekonomiskt. Därmed är värdet av att förhindra detta väldigt betydande för oss.

KSF Prespa Birlik är alltså inte enbart en fotbollsförening. Vi arbetar också för att vara en positiv kraft i samhället. Målet är att sprida och underhålla positiva värderingar, motverka våld, rasism och utanförskap. Vårt samhällsengagemang är vårt sätt att bidra till en hållbar utveckling och genom fotbollen förena människor i Malmö.

FAKTA:

Fullständig namn: KSF Prespa Birlik
Grundad: 1973
Antal medlemmar: Ca 500
Hemmaarena: Heleneholms IP Huvudarena

HISTORIK:

 • År 2020: 12:a i Division 2
 • År 2019: 10:a i Division 2
 • År 2018: 10:a i Division 2
 • År 2017: 5:a i Division 2
 • År 2016: 13:e i Division 1
 • År 2015: 1:a Division 2
 • År 2014: 11:a i Division 2
 • År 2013: 6:a i Division 2
 • År 2012: 2:a i Division 3 via kval till Division 2
 • År 2011: Serieseger Division 4
 • År 2010: 2:a i Division 5 via kval till Division 4
 • År 2009: 6:a i Division 5
 • År 2008: 8:a i Division 5
 • År 2007: 5:a i Division 5
 • År 2006: Serieseger Division 6
 • År 2005: 4:a i Division 6