Prespa Birlik

Glädje

 • Vi ska vara en välkomnande och inkluderande fotbollsklubb som erbjuder positiva upplevelser
 • Genom positiv attityd och underhållning skapar vi glädje
 • I allt vi gör och alla vi möter vill vi bidra med glädje och energi

Ambition

 • Med vilja och mod når vi framgång
 • Vi ställer höga krav på varandra och visar varandra vägen
 • Vi arbetar långsiktigt och är målmedvetna

Hjärta

 • Klubben är större än laget och laget är större än individen
 • Vi visar stort engagemang för att nå våra mål och ger aldrig upp
 • Vi är stolta över vårt klubbmärke

Gemenskap

 • Vi vinner, förlorar och kämpar tillsammans både på och utanför plan
 • Vi respekterar varandra och vår omgivning, hjälper varandra och arbetar tillsammans
 • Vi skapar delaktighet samt delger kunskap och erfarenheter till vår omvärld

”Tillsammans förverkligar vi drömmar!