Prespa Birlik

Vision, värdegrund och uppförandekod

Vision

KSF Prespa Birlik skall vara en etablerad klubb inom Elitfotbollen och det självklara valet för ungdomar i kommunen och dess närområde, som har ambitionen att utbilda sig i en professionell miljö.

Föreningsidé

KSF Prespa Birlik skall ha ett utbud av idrotts- och sociala aktiviteter. Föreningen är öppen för alla och skall bedrivas så att den positivt utvecklar människor fysiskt, psykiskt, socialt och kulturellt både som individ och fotbollsspelare. KSF Prespa Birlik skall bana väg för ett ökat socialt och kulturellt liv i Malmö för att stärka identiteten.

Värdegrund

Klubbkänsla: en förening med gemenskap och kamratlig anda.
Välkomnande: alla är välkomna oavsett religion, bakgrund, etnisk tillhörighet, kön eller sexuell läggning.
Trygghet: genom ditt medlemskap känna trygghet i varje aktivitet du deltar i med KSF Prespa Birlik.
Respekt: vi respekterar alla traditioner och lagar.

Klubben är störst!

Klubben är större än laget. Laget är större än individen.

Uppförandekod

KSF Prespa Birlik är en del av det svenska samhället och den svenska idrottsrörelsen och delar de värderingar som ligger till grund för idrotten i Sverige och för samhället i stort. Tillsammans med vår värdegrund innebär det att:

 • Vi är en demokratisk och öppen förening där alla är välkomna.
 • Vi värnar om samhällets och idrottens lagar och regler och idrottsrörelsens mål.
 • Vi vill väcka och sprida den glädje fotbolls- och idrottsutövning innebär.
 • Vi värnar om en storslagen inramning runt matcherna med bra stämning och en varm och inbjudande atmosfär för alla.
 • Vi bemöter funktionärer, motståndare och gästande publik med vänlighet och respekt.
 • Vi hyllar ärlig och rättvis tävlan och möter både nederlag och seger på ett sportsligt sätt.
 • Vi är en integrerad del av samhället och en positiv social kraft som arbetar för att skänka stolthet och glädje till människorna i Malmö.
 • Vi värnar om ungdomars sociala fostran med fokus på laganda, gemenskap, samarbetsförmåga och respekt för andra.
 • Vi tar avstånd från rasism, våld, hot och andra former av verbala, fysiska, nedvärderande och andra angrepp på människor.
 • Vi hyllar principen om allas lika värde och tar avstånd från diskriminering.
 • Vi värnar om integrationen av människor med annan kulturell bakgrund i samhället.